Theo Dalhoeven koninklijk onderscheiden

Theo Dalhoeven koninklijk onderscheiden

Muziek_50Jaar_3

Zaterdagavond tijdens het 50-jarig jubileumconcert van de St. Plechelmusharmonie is Theo Dalhoeven onderscheiden. Burgemeester Cazemier was te gast op het concert en hij vroeg tegen het einde van het concert het woord. Na een kleine inleiding kwam het hoge woord eruit: de burgemeester was niet alleen bij het concert om de vereniging te feliciteren maar hij kwam in het bijzonder voor Theo Dalhoeven. Want de burgemeester Cazemier sprak de woorden: “Het heeft zijne Majesteit behaagd om u, Theo Dalhoeven, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau”. De burgemeester spelde Theo de bijbehorende versierselen op en feliciteerde hem met deze benoeming. Deze benoeming werd Theo toegekend voor de inzet voor de Harmonie als vrijwilliger en in bestuursfuncties, maar ook zeker voor al het werk dat hij verzet om kinderen te interesseren voor muziek, o.a in de gemeente Dinkelland. Verder heeft Theo zich ook verdienstelijk gemaakt voor de plaatselijke carnavalsvereniging de Nettelkörnkes en heeft hij in de Plechelmusparochie het kinder- en jeugdkoor geleid. Na de felicitaties, de bloemen en een spontaan ingezet “Lang zal hij leven” door de harmonie, moest het concert eerst tot een goed einde worden gebracht waarna de vele aanwezigen tijdens het jubileumfeest in ’t Spölhoes Theo Dalhoeven konden feliciteren.

Meer foto’s zijn te zien via DezeFotoAlbum 2013 of via http://www.dezefoto.nl/DezeFoto.nl%202013/index.html