Vincentiusvereniging Deurningen viert 150-jarig jubileum

Vincentiusvereniging Deurningen viert 150-jarig jubileum

Afgelopen zaterdag vierde de Vincentiusvereniging Deurningen haar 150-jarig jubileum.
De jubileumviering werd begonnen met een kerkdienst in de Plechelmuskerk waarbij het Cantate koor voor de muzikale omlijsting zorgde. In de kerkdienst werd door voorganger de heer Oude Smeijers, tevens voorzitter van de Vincentiusvereniging, stilgestaan bij de oprichting van de vereniging en wat deze voor de gemeenschap van Deurningen, en soms daarbuiten, allemaal doet. Menig Nederlander, veelal de jongere, kent het bestaan van de vereniging niet. Terwijl de vereniging al jaar en dag in Deurningen een begrip is.

De basis van de Vincentiusvereniging werd gelegd in Frankrijk waar Frederic Ozanam met een aantal studenten in armoede verkerende gezinnen bezochten, op zoek gingen naar hulpbehoevende zieken en bejaarden hielpen waar nodig, dit omdat met praten alleen de wereld niet verbeterd kon worden. Als patroon van de vereniging werd de heilige Vincentius a Paulo gekozen. Immers tijdens zijn leven als priester had hij de zorg voor de minderbedeelden hoog in het vaandel staan.

De eerst Vincentiusvereniging in Nederland werd in 1846 in Den Haag opgericht en in 1864 volgde Deurningen. De vereniging in Deurningen heeft de afgelopen 150 jaar ontzettend veel hulp geboden aan de minderbedeelden in het dorp Deurningen. Maar ook missionarissen en zusters uit de deurningse parochie konden in hun missiegebied rekenen op een helpende hand.
Als voorbeeld haalde Oude Smeijers enkele zaken aan die opgeschreven staan in de negen boeken die vanaf het begin door de vereniging werden bijgehouden.
In het meeste gevallen betrof het hulp aan gezinnen waar armoede heerste. Daarbij werd hulp geboden bij communiefeesten, aanschaf van kleding en schoeisel, of kregen mensen extra hulp indien er thuis iemand was met een lichamelijke- of geestelijke beperking.

In de loop van de 150 jaar is er wel wat veranderd maar de kern van de Vincentiusvereniging is gebleven, namelijk het bieden van hulp voor minderbedeelden. Dat doet de vereniging inmiddels door samen te werken met zusterverenigingen en met de kerk. Zelf zamelen ze elk jaar kerstpakketten in tegen stille armoede en in oktober wordt gedurende twee weken een inzameling gehouden voor de voedselbank. ‘Het moge duidelijk zijn dat alles niet mogelijk is zonder hulp van derden. En die hulp voor de minderbedeelde medemensen, soms met grote bedragen, vaak ook met kleine giften, die waarderen wij ten zeerste’ aldus de voorzitter.

Na afloop van de viering werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een kopje koffie met een krentewegge in de kapel van de kerk. Tijdens dit gezellig samenzijn werd iedereen de mogelijkheid geboden om het bestuur ‘de hand te drukken’ omdat een felicitatie niet past in de gedachte van de vereniging, omdat de wens van de Vincentiusvereniging is dat er geen armoede meer heerst.

Tijdens het samenzijn werd de heer Koopman benoemd tot erelid van de vereniging voor de 45 jaren dat hij zich inzette voor de behoeftige medemens. Hij ontving een mooi certificaat en een warm applaus uit de zaal.

(Bron: Vincentiusvereniging Deurningen)

Vincentius_150